Όροι και προΰποθέσεις

Όροι κράτησης

Οι κρατήσεις για τις ημερήσιες εκδρομές πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 7 ημέρες νωρίτερα, και τουλάχιστον 1 ώρα πριν.
Οι κρατήσεις για τις ημερήσιες μεταφορές θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 12 ώρες νωρίτερα.
Οι κρουαζιέρες με διανυκτέρευση θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 7 ημέρες νωρίτερα.

Καταβολές πληρωμών.

Οι ημερήσιες εκδρομές δεν απαιτούν προκαταβολή.
Οι κρουαζιέρες με διανυκτέρευση επιβεβαιώνονται μόλις λάβουμε το 30% σε προκαταβολή μέσω τραπεζικής μεταφοράς.

Πολιτικές ακύρωσης.

Οι ημερήσιες εκδρομές μπορούν να ακυρωθούν τουλάχιστον 1 ώρα νωρίτερα.

Επιστροφές.

ΓΚΡΙΚ ΒΙΚΙΝΓΚΣ Ν.Ε.Π.Α.
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
TIMOKREONTOS 35E, 85100
Α.Φ.Μ.: 997563526 – Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 7542

GREEK VIKINGS N.E.P.A.
TIMOKREONTOS 35E
85100 RHODES, GREECE
Greek VAT Number: EL 997563526