Priser utan strul

Våra priser är enkla och solklara:

    • Vi har inga dolda avgifter. Det angivna priset är det pris du betalar.
    • Våra priser är inklusive moms.
    • Våra priser fluktuerar inte beroende på beläggning, lokala evenemang eller yield management. Den årliga prislistan för våra två säsonger är fast och visas på hemsidan.
    • Priserna förblir desamma oavsett vilken online-källa du använder. Med andra ord, bokning från vår hemsida kommer att ge dig samma pris som att boka från webbplatser som booking.com