Sekretesspolicy

Hos Greek Vikings lägger vi stor vikt på personlig sekretess. Vi (ägare och all personal) arbetar under strikt sekretesspolicy. All passagerarinformation (lagrad i vårt bokningssystem, verbalt medgiven, eller uppfattad under våra seglingar) är strikt konfidentiell. Enbart under skriftligt krav under grekisk lag kan gästinformation medges.